AFDELING: Haren/Paterswolde

Over de Imkersvereniging Haren - Paterswolde en omstreken

De Imkersvereniging Haren-Paterswolde is opgericht op 8 September 1914 en bestaat uit een groep actieve imkers uit de wijde omgeving die veel plezier beleven aan het houden van bijen. 

Bij de oprichting telde de vereniging 22 imkers. In de oorlogsjaren nam dat aantal toe tot bijna 180 leden omdat alleen aan geregistreerde imkers suiker en tabak beschikbaar werden gesteld. Thans zijn ca 60 imkers bij ons aangesloten, waaronder een aantal begunstigers en/of gastleden. De leden komen niet alleen uit Haren en Paterswolde, maar uit de regio Noord Drenthe en Zuid Groningen (met name Eelde, Haren, Noordlaren, Paterswolde, Yde, Groningen, Roden, Vries en Peize). De IHP is een lokale afdeling van de landelijke Nederlandse Bijenhouders Vereniging en is regionaal aangesloten bij Groep Groningen.

In de winterperiode organiseren we 7 thema-avonden (een keer per maand) met diverse onderwerpen. De opkomst op deze avonden is zeer goed. Verder organiseren wij imkerscursussen, geven wij op verzoek lezingen of lessen op scholen, onderhouden wij samen met de IVN en gemeente Tynaarlo het 'Bijenbos' in Paterswolde, met een door ons aangelegd leerpad over bijen (gesponsord door lokale bedrijven en particulieren) en werken wij regionaal actief samen met andere belangengroepen.

Lid zijn van onze vereniging betekent dat je ervaringen kunt uitwisselen met collega-imkers en ondersteuning of eventueel een mentor kunt krijgen als je dat graag wilt. Je kan gebruik maken van een uitstekend cursusaanbod en natuurlijk onze thema-avonden bezoeken. 

 

Het huidige IHP bestuur

Arnold 't Hart: Voorzitter (tijdelijk) en secretaris, praktijkleraar bijenteelt; 06 - 42848784, ham.thart@gmail.com (Haren)

Hugo van Rossem: Penningmeester en docent bijenteelt, beheerder website; 06 - 46832114, hugo.van.rossem@hccnet.nl  (Haren)

Hillechiena Braun: Lid; 06 - 15058066 (Paterswolde)

Stefan Sjouw: Lid; 06 - 1191 7947 (Eelde)

 

Lidmaatschap

De NBV kent het zogenaamde 'dubbel lidmaatschap', net als bijvoorbeeld de KNVB. Dat houdt in dat volwaardig lidmaatschap (met stemrecht etc.) van de NBV inhoudt dat men ook bij een lokale Afdeling moet zijn aangesloten, en vice versa.

De contributie voor leden bedraagt m.i.v. 2016  € 75 per jaar. Hiervan is € 60 voor de NBV en € 15 voor onze vereniging, die door de NBV ten behoeve van de lokale afdelingen wordt geïnd en aan ons wordt uitgekeerd.

Het lidmaatschap van de NBV en de Imkervereniging Haren-Paterswolde houdt in:

 • U ontvangt het vakblad Bijenhouden, dat 6 x per jaar verschijnt
 • U staat ingeschreven als lid van de NBV
 • U kunt alle bijeenkomsten voor imkers bezoeken
 • U kunt tijdens de algemene ledenvergadering uw stem uitbrengen
 • U kunt zich kandidaat stellen voor de NBV Ledenraad
 • U kunt gebruikmaken van alle faciliteiten die de NBV en de afdeling Haren Paterswolde bieden

Verder zijn voor beginnende imkers mentoren beschikbaar.

 

Begunstigers en Gastleden

Onze vereniging heeft naast haar leden ook een aantal begunstigers en een aantal gastleden.

De bedragen voor de gastleden en begunstigers die de vergaderingen bijwonen zijn gelijk. Ze worden per jaar vastgesteld in de jaarvergadering. Voor gastleden en begunstigers die de vergaderingen wensen bij te wonen is de opslag (minimaal) 15 euro. Het staat de gastleden en begunstigers uiteraard vrij een hoger bedrag te betalen. Daarnaast zijn er begunstigers die de vergaderingen niet bijwonen, doch de imkersvereniging wel willen steunen. Voor deze begunstigers is geen vast bedrag vastgelegd; zij steunen de vereniging naar eigen inzicht. 

 • De begunstigers en gastleden kunnen voor verschillende zaken een beroep doen op specialisten van onze vereniging;
 • Zij kunnen de vergaderingen bezoeken en deelnemen aan activiteiten
 • De begunstigers en gastleden hebben geen stemrecht als het om NBV- en afdelings zaken gaat
 • Gastleden hebben wel stemrecht bij hun eigen afdeling en kunnen zich via die afdeling ook kandideren voor de NBV Ledenraad
 • Begunstigers kunnen zich niet kandidaat stellen voor bestuursfuncties of voor deelname aan de NBV Ledenraad

Wilt u meer informatie of wilt u graag lid worden? Neem dan gerust contact op met een  van de bestuursleden, zodat wij u kunnen informeren en/of als lid welkom heten!

 

Bankrekening IHP

Begunstigers en gastleden worden verzocht hun bijdrage over te maken op rekening: NL88 RABO 0314 4983 70, tnv Imkersvereniging Haren - Paterswolde eo.

 

Persoonsgegevens

De IHP hecht uiteraard waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en heeft haar beleid met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens van haar leden, gastleden en begunstigers aangescherpt, op basis van de nieuwe Europese wetgeving op dit gebied, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid is bij het bestuur op aanvraag voor een ieder ter inzage beschikbaar.

 

Meldpunt Zwermen

Mocht u in de omgeving een bijenzwerm hebben waargenomen, neemt u dan alstublieft contact op met een van de leden van het bestuur in uw omgeving. Er is altijd wel iemand van onze imkersvereniging beschikbaar om de zwerm te scheppen. De telefoonnummers en woonplaatsen van de bestuursleden vindt u hierboven vermeld.

 

Voorlichting

Met hulp van de RABObank Stad en Midden Groningen heeft de imkersvereniging een demonstratiekast kunnen aanschaffen. In deze kast zijn op de ramen foto's van bijen geplaatst. (zie onder FOTO's linksboven op deze pagina de rubriek VOORLICHTING).

De kast wordt gebruikt op onze basiscursus en kan ook gebruikt worden om voorlichting te geven op scholen of markten en om aan geinteresseerden te laten zien hoe een bijenvolk leeft. Ook hebben we een modelbij kunnen aanschaffen die laat zien hoe het inwendige van een bij er uitziet. Op de foto van Yvonne Wals staan de oud-voorzitter Gervaas Braun (links) en oud-penningmeester Hugo van Rossem (rechts) met de modelbij (midden). Als u een keer een imker wilt vragen om iets over honingbijen en het imkeren te komen vertellen nodigen wij u graag uit contact met het bestuur op te nemen.

 

Kennis onder de leden

Onze imkervereniging heeft vele (gast)leden en begunstigers met daaronder een aantal met specifieke kennis en vaardigheden:

Honingkeurmeesters: Yoka Veeninga, Berend Talens, Hugo van Rossem, Bart van Egteren

Koninginnentelers: Lucas Hamming, Berend Talens, Carlo Leber, Wietse Faber

Leraren Bijenteelt: Jaap Smit, Lucas Hamming, Berend Talens, Adrie van Luijk, Hugo van Rossem, Bart van Egteren

Praktijklessen: Auke Meinema, Lucas Hamming, Carlo Leber, Arnold 't Hart, Berend Talens, Hugo van Rossem, Bart van Egteren

 

100-jarig bestaan

In 2014 bestond onze Imkervereniging 100 jaar en dat hebben we met hulp van een aantal sponsors, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank Stad en Midden Groningen), gevierd met het organiseren van een Educatieve Bijenmarkt en het houden van een Symposium getiteld "Bijenhouden van de toekomst", waar we spraken over betere samenwerking tussen belangengroepen (zoals imkersverenigingen) en gebiedsbeheerders (zoals Gemeenten en Provincies). In dat jaar hebben wij ook een 'Eeuwboekje' over de geschiedenis van het imkeren in onze regio uitgegeven, alsmede een rapport met de bevindingen van het symposium.

Ter ere van ons 100-jarig bestaan hebben wij op 8 september 2014 ruim 100 gesponsorde drachtbomen aangeboden aan wethouders Sloot en Wijbenga van de Gemeenten Haren en Tynaarlo. Dit resulteerde in de aanleg van een 'Bijenbos' op een perceel grond aan de Helmerdijk in Paterswolde. De overige bomen (zoals linden, bijenbomen, tamme kastanjes en esdoorns) zijn door de gemeente Haren op diverse plaatsen geplant, onder andere op Zorgboerderij De Mikkelhorst en het Boeremapark in Haren.

 

Het Bijenbos: een bezoekje waard!

De eerste boom voor het Bijenbos is tijdens de Boomfeestdag van 16 maart 2016 geplant door leerlingen van de OBS De Westerburcht uit Eelde. De IHP beheert het Bijenbos in samenwerking met de IVN en met steun van de gemeente Tynaarlo. In het Bijenbos kunt u informatie vinden over (honing)bijen en drachtplanten.  

In 2017 is in het Bijenbos een kleine stal gebouwd om een bijenvolkje te plaatsen en is een 'leerpad' aangelegd met uitleg over de daar te vinden vogels, bloemen en insecten en met name over de honingbij.  Dit leerpad is tot stand gekomen met steun van de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Op 13 mei 2017 is het leerpad feestelijk onthuld door wethouder Van Dijk van de gemeente Tynaarlo. Het Bijenbos is zeker een bezoekje waard, met name voor schoolklassen. Meer informatie vindt u in het document Bijenbos. Indien u daarbij begeleiding van een imker wenst, neem dan contact op met een van de leden van ons bestuur.

 

Wij hopen ons in samenwerking met de IVN en de gemeentes Tynaarlo en Haren te kunnen blijven inzetten voor de educatie over (honing)bijen en de kwaliteit van de (lokale) drachtvoorziening voor bijen en andere bloem-bezoekende insecten.

 

Regionale activiteiten en samenwerking

Onze imkersvereniging werkt lokaal en regionaal samen met lokale overheden en organisaties als IVN  en onderhoudt binnen de NBV contacten via de Kring Groningen en NoN-Bijeen (Noord-Oost Nederland). Daarnaast organsieren wij introductieavonden over bijenhouden en geven wij graag voorlichting op scholen en werken onze leden actief mee aan de Landelijke Open Imkerijdagen.

 

Cursussen

Basiscursus

In een basiscursus bijenteelt leer je omgaan met bijen. Je leert een bijenvolk te verzorgen, rekening houdend met de natuurlijke omstandigheden. Belangrijke aspecten van de cursus zijn:  aandacht voor de gezondheid van het bijenvolk  en het ongecontroleerd zwermen voorkomen. Zwermen kunnen overlast bezorgen in de bewoonde omgeving en de kans dat zwermen zonder de zorg van een imker verloren gaan is groot. 

De basiscursussen in Noordoost Nederland wordt verzorgd volgens de richtlijenen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de NBV.  De cursus omvat 40 lesuren: 7 theorielessen (voor de noodzakelijke kennis om te weten wat je in de praktijk moet / kan doen) en 9 of meer praktijklessen van elk 2 1/2 uur.

De theorielessen zijn op de woensdagavond. De exacte data worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, de cursus loopt van maart tot oktober (eindles /examen)

De praktijklessen zijn in principe op zaterdag. Ook hiervan worden de data jaarlijks in overleg vastgesteld. Ze beginnen meestal midden april en lopen tot midden september. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ontwikeling van de bijenvolken kan het nodig zijn een praktijkles te verschuiven of een extra les in te lassen. 

De theorielessen worden doorgaans verzorgd in Eelde, in het Terra College. De praktijklessen worden meestal in de omgeving van Paterswolde, Haren en Groningen gegeven.

U bent als cursist van de basiscursus 1 jaar gratis 'aspirant-lid' van de NBV en u ontvangt het blad 'Bijenhouden'. Omdat u na de cursus wellicht nog hulp kunt gebruiken en het goed is lokaal de imkers te kennen bevelen wij u van harte aan zich aan te melden bij een NBV-afdeling in uw omgeving.

Zie in verband met de spreiding van de basiscursussen in de provincie Groningen en aangrenzende streken ook het cursusaanbod in Uithuizen en Nietap / Roden. Voor Noord en Midden Drenthe wordt een basiscursus met theorie in Beilen en praktijk in Zuidlaren en Pesse gepland. In Zuidwest Drenthe en omgeving worden ook cursussen aangeboden.   

Aanmelden voor de cursussen gaat via de website van de NBV,  www.bijenhouders.nl . Na aanmelding wordt het lesrooster met aanvullende informatie zodra dat bekend is aan u toegezonden.

Cursuskosten zijn ca. € 175,-.  Aanmelding bij voorkeur via de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, maar het kan ook met een mail aan de cursus coördinator:  hugo.van.rossem@hccnet.nl  

 

Vervolgcursus (cursus 'Praktisch Imkeren')

De vervolgcursus is bedoeld om zelfstandig een bijenstand te beheren. Toelatingseisen:  diploma van de basiscursus bijenteelt en minimaal 1 compleet seizoen ervaring met eigen bijen.  Theorie wordt gegeven in Eelde en Noordlaren op maandag of woensdag; de praktijklesen vinden plaats in Noordlaren. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we u naar de betreffende website van de NBV: www.bijenhouders.nl.

 

Cursus leraar bijenteelt A

Deze cursus leidt op voor het geven van de basiscursus.  Door de toenemende belangstelling voor de basiscursussen zijn meer opgeleide leerkrachten bijenteelt nodig. De lesplaats voor deze opleiding is Beilen.  In de cursus is zowel aandacht voor het overdragen van kennis als verdieping van de achtergrondkennis en ervaring die nodig is om zelf goed boven de lesstof te staan.  De lessen zijn op een aantal zaterdagen en een aantal woensdagavonden.  Zie voor verdere informatie  over de lerarenopleiding  en aanmelding de betreffende website van de NBV:  www.bijenhouders.nl

 

Thema-avonden 2018-2019

Woensdag 17-01-2018 (Algemene Ledenvergadering, bestuurswisseling)

Woensdag 21-02-2018 (Bestuivers, solitaire bijen)

Woensdag 21-03-2018 (ANOG, Agrarische Natuurorganisatie Oost Groningen, ontwikkelt een 'bijenapp')

Woensdag 25-04-2018 (Bijengezondheid, Jan Kruit gezondheidscoordinator provincie Groningen)

Woensdag 26-09-2018 ('Bij'praten)

Woensdag 17-10-2018 (Bijenweide: wat kunnen wij doen aan drachtverbetering)

2019

Maandag 21-01-2019 (Algemene Ledenvergadering, bestuurswisseling)

Woensdag 20-02-2019 (Wasverwerking)

Maandag 18-03-2019 (nog te bepalen)

Woensdag 17-04-2019 (nog te bepalen)

Daarnaast wil het bestuur in het komend seizoen aandacht schenken aan:

 • Effecten van neonicotinoiden op het milieu (en met name: de gevolgen voor bijenhouders)
 • Het gezamenlijk maken van drachtplantenkaarten in onze directe omgeving
 • Laatste ontwikkelingen op gebied van Varroa-bestrijding (biologisch, chemisch, teelt, etc.)
 • Filmvertoning, quizz, jaarvergadering

 

Interessante data en activiteiten voor imkers:

3 februari 2018, bijeenkomst van de BBV  afd Noord, “De Hoeksteen “, Lageweg 45/a 9479PA te Noordlaren

10 maart 2018 (10.00 tot 16.00), Startdag BijenhuisGrintweg 273,  6704 AP Wageningen, 0317 - 422733. Winterbarbecue met glühwein en een demonstratie kunstraat maken, leuke aanbiedingen een gratis M3-bevruchtingskastje ter waarde van € 59,90 bij een minimale besteding van € 250,-.

17 maart 2018, werkdag (ochtend) Bijenbos aan Helmerdijk, Paterswolde; onderhoud aan ons mooie bosje, samen met IVN. Voor koffie en koek wordt gezorgd! 

24 maart 2018 (9.00 tot 13.30), Vliegende start Ielgat, imkermaterialen met korting voor beginnende imkers, Amen 35, 9446 PA Amen

3 november 2018, Studiedag Beilen, Zalencentrum WILHELMINA, Wilhelminaplein 2. Opgeven via NBV site.

2019

2 februari 2019, bijeenkomst van Buckfast Belangen Verenigd afd. Noord In "De Hoeksteen", Lageweg 45/a 9479PA te Noordlaren. Entree € 5,=

13 en 14 juli 2019, Landelijke Open Imkerijdagen, imkers bij u in de buurt stellen hun stal open voor bezoekers en geven uitleg over bijen.  De Hortus in Haren doet jaarlijks hier aan mee.

3 augustus 2019, Markt van Melk en Honing, Zuidlaren, zie website Imkersvereniging Zuidlaren. http://www.bijpraot.nl/Bijpraot/Markt/markt_informatie.php

 

 

Contactgegevens

Secretaris:
A. 't Hart
Harstkampen 12
9753 ET
050-5348605
HAREN

Zie ook hiernaast voor namen en telefoonnummers van leden van Bestuur IHP.

Beheer website IHP: Hugo van Rossem

Email adres secretaris:
ham.thart@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.