AFDELING: Haren/Paterswolde

Een actieve vereniging van imkers in Haren, Paterswolde, Eelde en omstreken

 

Zie voor informatie over onze afdeling en de activiteiten die we organiseren onze eigen IHP website: Imkersverenigingharenpaterswoldeeo.nl

 

Zie voor informatie over de cursussen hieronder.

 

 

Organisatie cursussen

Hugo van Rossem: Docent bijenteelt; 06 - 46832114, hugo.van.rossem@hccnet.nl  (Haren)

 

Cursussen 

Basiscursus Bijenhouden

In een basiscursus bijenteelt leer je omgaan met bijen. Je leert een bijenvolk te verzorgen, rekening houdend met de natuurlijke omstandigheden. Belangrijke aspecten van de cursus zijn:  aandacht voor de gezondheid van het bijenvolk  en het ongecontroleerd zwermen voorkomen. Zwermen kunnen overlast bezorgen in de bewoonde omgeving en de kans dat zwermen zonder de zorg van een imker verloren gaan is groot. 

De basiscursussen in Noordoost Nederland wordt verzorgd volgens de richtlijenen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de NBV.  De cursus omvat 40 lesuren: 7 theorielessen (voor de noodzakelijke kennis om te weten wat je in de praktijk moet / kan doen) en 9 of meer praktijklessen van elk 2 1/2 uur.

De theorielessen zijn op de woensdagavond. De exacte data worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, de cursus loopt (afhankelijk van de omstandigheden) van februari/maart tot september/oktober en eidnigt met een examen en diploma-uitreiking.

De praktijklessen zijn in principe op zaterdag. Ook hiervan worden de data jaarlijks in overleg vastgesteld. Ze beginnen meestal midden april en lopen tot midden september. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ontwikeling van de bijenvolken kan het nodig zijn een praktijkles te verschuiven of een extra les in te lassen. 

De theorielessen worden doorgaans verzorgd in Eelde, in het Terra College. De praktijklessen worden meestal in de omgeving van Paterswolde, Haren en Groningen gegeven.

U bent als cursist van de basiscursus 1 jaar gratis 'aspirant-lid' van de NBV en u ontvangt het blad 'Bijenhouden'. Omdat u na de cursus wellicht nog hulp kunt gebruiken en het goed is lokaal de imkers te kennen bevelen wij u van harte aan zich aan te melden bij een NBV-afdeling in uw omgeving.

Zie in verband met de spreiding van de basiscursussen in de provincie Groningen en aangrenzende streken ook het cursusaanbod in Uithuizen en Nietap / Roden. Voor Noord en Midden Drenthe wordt een basiscursus met theorie in Beilen en praktijk in Zuidlaren en Pesse gepland. In Zuidwest Drenthe en omgeving worden ook cursussen aangeboden.   

Aanmelden voor de cursussen gaat via de website van de NBV,  www.bijenhouders.nl . Na aanmelding wordt het lesrooster met aanvullende informatie zodra dat bekend is aan u toegezonden.

Cursuskosten zijn ca. € 225,-.  Aanmelding bij voorkeur via de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, maar het kan ook met een mail aan de cursus coördinator:  hugo.van.rossem@hccnet.nl  

 

Vervolgcursus (cursus 'Praktisch Imkeren')

De vervolgcursus is bedoeld om zelfstandig een bijenstand te beheren. Toelatingseisen:  diploma van de basiscursus bijenteelt en minimaal 1 compleet seizoen ervaring met eigen bijen.  Theorie wordt gegeven in Eelde en Noordlaren op maandag of woensdag; de praktijklesen vinden plaats in Noordlaren. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we u naar de betreffende website van de NBV: www.bijenhouders.nl.

 

Cursus leraar bijenteelt A

Deze cursus leidt op voor het geven van de basiscursus.  Door de toenemende belangstelling voor de basiscursussen zijn meer opgeleide leerkrachten bijenteelt nodig. De lesplaats voor deze opleiding is Wageningen, maar op verzoek kan de cursus ook in Beilen worden gegeven.  In de cursus is zowel aandacht voor het overdragen van kennis als verdieping van de achtergrondkennis en ervaring die nodig is om zelf goed boven de lesstof te staan.  De lessen zijn op een aantal zaterdagen en een aantal woensdagavonden.  Zie voor verdere informatie  over de lerarenopleiding  en aanmelding de betreffende website van de NBV:  www.bijenhouders.nl

  

 

 

Contactgegevens

Secretaris:
K.J. Wassenaar
Oosterzoom 41
9321EH
Peize

Beheerder van onze eigen website Imkersvereniging Haren/Paterswolde e.o.: Karel Jan Wassenaar

ihpnbv@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.