Meer over Bijen

Het leven van de honingbij

Bijen zijn sociale insecten, ze leven in een strak georganiseerd volk.
Een bijenvolk bestaat uit een koningin, werksters en darren. In elk volk is maar een koningin en zijn er wel 50.000 (tot soms 80.000) werksters aanwezig. Een koningin wordt door darren bevrucht tijdens de bruidsvlucht. Zij legt gedurende het voorjaar en de zomer elke dag tot een maximum van 1500 eitjes. Uit bevruchte eitjes ontstaan werksters (dit zijn ook vrouwelijke dieren) en uit onbevruchte eitjes ontstaan darren.

 

KoninginkoninginWerksterbijwerkster         Dardar

 

Een koningin(*)met haar hofhouding. Koningin met hofhouding

Hoe wordt de koningin bevrucht?

De jonge koningin maakt na de geboorte, in de eerste twee weken van haar bestaan, de zogenaamde bruidsvlucht. Deze wordt voorafgegaan door enkele oriëntatie- en verkenningsvluchten dicht bij het nest. Ze gaat tijdens de bruidsvlucht naar de darrenverzamelplaats, die in elke regio een welbepaalde en vaste plaats is. Dat is verwonderlijk, want zowel darren als koningin zijn nog nooit eerder naar deze plaats geweest. Ze zal de aandacht van de mannetjes trekken dankzij een feromoon (chemische lokstof). De darren vliegen meestal op een hoogte van 10-40 meter in een bolvorm met staart, waarin een bepaalde hiërarchie heerst, en reageren op die hoogte op de lokstof om te paren met de koningin.

 

Bevruchting 1BEvruchting 2

 

Een tiental levenskrachtige darren mag met de koningin hoog in de lucht paren. Na de paring sterven de darren doordat ze hun bevruchtingsteken bij de koningin achterlaten.
Tijdens deze zogenaamde bruidsvlucht stapelt ze de miljoenen zaadcellen, voldoende voor heel haar leven (dat is ongeveer 4 à 5 jaar) op in haar zaadblaasje. Na de bevruchting keert de koningin terug naar het nest waar de werksters, paniekerig om haar afwezigheid, haar opwachten aan de ingang en haar terug naar het nest lokken.

Ontwikkelingsstadia

Bijen maken verschillende ontwikkelingsstadia door van ei tot volwassen bij.

Nadat de koningin een eitje in een cel van een raat heeft gelegd kijkt ze er verder niet meer naar om. De verzorging van het eitje en de larve die daaruit onstaat is voor de werksters. Deze voorzien de larve van voedsel (eiwitten die afkomstig zijn van het stuifmeel dat haalbijen verzamelen en suikers afkomstig van nectar). Als de larve volgroeid is dan wordt met was de cel afgesloten en verpopt de larve. Uit deze pop komt een volwassen bij tevoorschijn.

 

Ontwikelingsstadia

 

Hoe overwinteren honingbijen?

Bijen overwinteren als volk, in tegenstelling tot wespen en hommels waarvan alleen de koningin overwintert.

De darren zijn in de winter niet nodig (er vliegt toch geen maagdelijke koningin om te bevruchten), daarom worden in september de darren uit het volk gejaagd of doodgestoken (dit is de zogenaamde darrenslacht). Als de temperatuur daalt kruipen de bijen dichter op elkaar en bewegen hun vliegspieren. Hierdoor blijft het in een nest altijd warm. In de grafiek is te zien dat de buitentemperatuur tot onder het vriespunt kan zakken, terwijl de bijen het tot zo’n 30C warm kunnen houden.

Nesttemperatuur

     

Zwermen

 

Een bijenzwermEen zwerm is een deel van een bijenvolk dat de kast heeft verlaten om een nieuwe nestplaats te zoeken. 
Als een volk in het voorjaar en de vroege zomer zoveel is gegroeid dat de ruimte in de kast te klein wordt dan worden er jonge koninginnen ‘aangezet’. Zodra een jonge koningin haar komst aankondigt (met geluidssignalen - "tuten" en "kwaken" - die je in onderstaand geluidsfragment kunt horen) dan vertrekt de oude koningin met een gedeelte van het volk om een nieuwe nestplaats te vinden. Deze zwerm strijkt eerst neer op een tak niet ver van het oude nest. Vandaar gaan verkenners op zoek naar een geschikte plek voor het volk. Als dat is gevonden neemt de zwerm daarin zijn intrek. 
Een zwerm die in een boom of struik aan een tak hangt blijft daar dus maar een paar uur zitten. Als gedurende die tijd een imker wordt gewaarschuwd dan kan hij vrij eenvoudig de zwerm vangen en de bijen met een kast van een nieuw onderkomen voorzien.

 

 

 

 

 

 

     

 Communicatie

 

De bijendansOm de werkzaamheden in een volk in goede banen te leiden is communicatie nodig
Bijen gebruiken bewegingspatronen (dansen) om aan elkaar uit te leggen waar nectar of waar een goede nestgelegenheid is te vinden. Behalve deze dans gebruiken ze ook geursignalen. Op het filmje is een aantal bijen te zien die met hun achterlijf omhoog staan en die snel met hun vleugels bewegen. Het witte puntje aan hun achterlijf is een speciale klier die geurstoffen afgeeft. Door het bewegen van de vleugels wordt de geur uit de klier in de omgeving verspreid.

 BIjendans 2 

 

Loading the player..

geluid van de koningin

Contactgegevens

Secretaris:
Karel Jan Wassenaar
Grote velddijk 2
9321XP
Peize

Beheerder van onze eigen website Imkersvereniging Haren/Paterswolde e.o.: Karel Jan Wassenaar

ihpnbv@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.